närodlad potatis

Värmländsk • smakrik & festlig

VÄLKOMMEN TILL
VÄRMLANDSPOTATIS AB
SOM ÄGS AV
LOKALA ODLARE I VÄRMLAND

Företagets målsätttning är att tillgodose värmländska konsumenter med närodlad potatis av högsta kvalitet och att tillgodose marknadens behov av lokalodlade produkter med ett så brett sortiment som möjligt.

Värmlands odlingslandskap ger en bild av länets historia och präglar dess vackra natur.
För att bibehålla det öppna vackra landskapet krävs att produktion och konsumtion lever i samspel med varandra.
Värmlandspotatis AB vill bevara värmlandsodlade produkter och utveckla ett levande landskap, vilket skapar trivsel och framtidstro i vår bygder.